KONZULTACE | DIGITALIZACE | VÝVOJ SW

Poskytujeme tyto služby:
  • Konzultace v oblasti digitalizace výrobních a vnitropodnikových procesů
  • Konzultace v oblasti výroby a ukládání elektrické energie „Energy storage“
  • Konzultace v oblasti Smarthouse a energetických úspor díky sledování a řízení zátěží
  • Školení „Jak na digitalizaci výrobního podniku“ (více informací zde)
  • Návrhy konkrétních efektivních řešení
  • Konsolidace (zjednodušení) výrobních infromačních systémů
  • Návrhy vhodné IT strktůry pro digitalizaci
  • Monitoring výrobních zařízení a procesů


Co vám konzultace a školení přinesou?

Úspory nákladů. Výrazné zrychlení procesu nasazení digitalizace do podniku. Dokonce můžete mít zdigitalizovanou část podniku již zítra. Snížení provozních nákladů a navýšení zisku. Díky konzultacím od nás se vyhnete "slepým uličkám", které vedou jen k dalším ztrátám. Pokud budeme řešit energetická úložiště, získáte částečnou nebo úplnou nezávislost na vnějších dodavatelích. Dále získáte schopnost vykrývání energetických špiček z vlastních zdrojů. Velmi rychlou návratnost celého řešení a následně další generování zisku zkrze úspory. Dobré informace přináší vyšší zisk.


K čemu potřebujete digitalizaci?

Digitalizace (nebo také průmysl 4.0) je poměrně nové odvětví, které se rychle mění. Umožňuje například sledovat interní zdroje výrobního procesu. Díky sledování získáte možnosti řízení. Digitalizace však umožňuje i samotné řízení, podobně jako dopravní značky a informační cedule na silnici. Digitalizace vám umožní podstatně zrychlit interní komunikaci uvnitř podniku i s dodavateli či odběrateli.


Opíráme o zkušenosti za více něž 15let.

V případě dotazů a objednávek volejte na:
+420-605 124 712
nebo piště na:
info@macnpc.cz
Službu poskytuje:Mac n'PC, s.r.o.
Sídlo:Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00
Česká republika
IČ:02351919
DIČ:CZ02351919
VIS9®WebEngine All Rights Reserved ©2024